Drakvisor

Candle Flame Shawl

Förkortningar:
Rm = rät maska
Oms=omslag, dvs lägg tråden runt stickan
Am= avig maska
Tba= tillbaka, dvs lyft de två lyfta maskorna över den stickade
( )= ökning i samma maska eller minskning av tre maskor till en


Lägg upp 1 maska.
Varv 1: [framsida] (1rm, 1 oms, 1 rm)
2: 3 am
3: 1 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 1 rm
4: 5 am
5: 2 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 2 rm
6: 7 am
7: 3 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 3 rm
8: 9 am

9: 4 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 4 rm, lägg upp 3 m
10: 1 am, 2 rm, 11 rm, lägg upp 3 m

11: (1rm, 1 oms, 1 rm) 2 am, 4 rm (lyft 2 maskor rätt, 1 rm, 2m tba) 4rm, 2 am, (1rm, 1 oms, 1 rm)
12: 3 am, 2 rm , 9 am, 2 rm, 3 am
13: 1 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 1 rm, 2 am, 3 rm (lyft 2 m, 1 rm, 2 tba) 3 rm, 2 am, 1 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 1 rm
14: 5 am, 2 rm, 7 am, 2 rm, 5 am
15: 2 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 2 rm, 2 am, 2 rm (lyft 2 m, 1 rm, 2 tba) 2 rm, 2 am, 2 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 2 rm
16: 7 am, 2 rm, 5 am, 2 rm, 7 am
17: 3 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 3 rm, 2 am, 1 rm (lyft 2 m, 1 rm, 2 tba) 1 rm, 2 am, 3 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 3 rm
18: 9 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 9 am
19: 4 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 4 rm, 2 am, (lyft 2 m, 1 rm, 2 tba), 2 am, 4 rm (1rm, 1 oms, 1 rm) 4 rm, lägg upp 3 maskor
20: 1 am, 2 rm, 11 am, 2 rm 1 am, 2 rm, 11 am, lägg upp 3 maskor

Varv 21: (1rm, 1 oms, 1 rm) 2 am, 4 rm (lyft 2 maskor rätt, 1 rm, 2m tba) 4 rm, 2 am, (1rm, 1 oms, 1 rm) 2 am, 4 rm (lyft 2 maskor rätt, 1 rm, 2m tba) 4 rm, 2 am, (1rm, 1 oms, 1 rm)
22: 3 am, 2 rm, 9 am, 2 rm, 3 am, 2 rm, 9 am, 2 rm , 3 am
23: … stickas som varv 13, men med två extra blad, … osv…

Upprepa rapporten 11-20, som ökar med två blad varje gång. En rapport består av ett mittenlöv på höjden. På aviga varv (jämna varv) görs inga ökningar eller minskningar. Fortsätt tills sjalen har önskad storlek. Den som önskar kan avsluta sjalen rak, man kan också sticka färdigt de sista enskilda bladspetsarna så att dessa sticker ut.